Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:Matea PrusinaMarija PavlovićAndrija Miočić - usmeni ispitFilip Knezović -usmeni ispit Ispit iz kolegija Politička socijalizacija i političko obrazovanjeLjubica...
Pismeni dio ispita su položili sljedeći studenti:Josip VIdovićEna Matošević-usmeni ispit
Ispit su položili sljedeći studenti:Ena MatoševićJulija Tomas
Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanoga 10.9.2021. Položio je:Kristijan Falak Ostali kandidati nisu zadovoljili. 
Pismeni ispit iz kolegija Politički sustav BiH nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Lokalna samouprava položila jeJulija Tomas. Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položila jeEna Matošević. Ispit iz kolegija Političko predstavljanje nije nitko položio.

Pages

Studijske grupe