Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Uvod u političku znanost 1 održanoga 26.2.2021.Položili su sljedeći studenti:Stojan RadošAnte JasakMatea Crnković
Politička kultura:Veronika Pinjuh  Feminističke teorijeKristijanFalakPolitički sustav usmeni:Dražen AbazMartina ČarapinaDraga MiškovićIvana Šarić - konzultacije Upis ocjena i usmeni ispit utorak 2. 3 u 10 sati.
Ispit su položili sljedeći studenti:Petra BegićKristijan Falak
Ispit iz kolegija Znanost o upravi nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Lokalna samouprava nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položio je  Josip Ištuk.Ispit iz kolegija  Povijest diplomacije položila je Antonija Jurčić.Ispit iz kolegija Politički sustav BiH položila je Darija Knežević.Ispit...

Pages

Studijske grupe