Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanoga 25.6.2021. Položili su:Antonija JurčićTeo Maslać Ostali pristupnici nisu zadovoljili.
Pismeni dio ispita su položili:Draga MiškovićMarijan ĆosićNikolina SkočibušićIvana Žegarac.Studenti koji su položili pismeni ispit pozivaju se na usmeni dio ispita koji će se održatiu utorak, 29.6 u 10:30.
Ispit iz kolegija Politička kultura položili su:Krisitjan FalakPetra Begić Ispit iz kolegija Politička socijalizacija i političko obrazovanjeIvana Šarić Ispit iz kolegija Feminističke teorije položio je Josip Vidović  ...
Ispit su položili sljedeći studenti:Josip PerkovićMatej BandićTomislav SoldoPavo GalićMila Melani Pejić
Ispit su položilisljedeći studenti:Ljiljana PerićJosip Vidović
Ispit iz kolegija Politički sustav BiH položila jeIvana Šarić Ispit iz kolegija Politička kultura položili su:Ljiljana PerićJosip Vidović Ispit iz kolegija Feminističke teorije položili su:Ena MatoševićHelena AnićJulija Tomas - konzultacije

Pages

Studijske grupe