Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Lokalna samouprava je položioMartin Mikulić
Ispit iz kolegija Znanost o upravi su položili sljedeći studenti:Ružica MilanovićMartin Mikulić
Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanoga 1.10.2021.Položila je:Ena Matošević Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanoga 1.10.2021.Položili su:Ante JurkovićJulija Tomas Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih poltika je položio Martin Mikulić.
Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanoga 24.9.2021.Položio je:Josip Vidović Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Pages

Studijske grupe