Lokalna samouprava- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Lokalna samouprava položili su sljedeći studenti:

  • Ružica Milanović
  • Antonija Jurčić
  • Teo Maslać
  • Ivana Babić

Studijske grupe