Languages

Rezultati ispita

Ispi su položili sljedeći studenti:Marijana PrusinaIvana Šarić*
Ispit iz kolegija Javne politike su položili sljedeći studenti:Filip JukićJosip Šušak
Ispit iz kolegija Lokalna samouprava položili su sljedeći studenti:Ružica MilanovićAntonija JurčićTeo MaslaćIvana Babić
Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanoga 22.10.2021.Položio je:Stjepan Bukvić
Ispit iz kolegija Političko predstavljanje nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika je položilaJulija Tomas

Pages

Studijske grupe