Jezici

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

I.GODINA

 

Kolegij

Ispitni rokovi

Komunikologija

 1. 2. u 10.00h

15. 2. u 10.00h

23. 6. u 10.00h

7. 7. u 10.00h

7. 9. u 10.00h

21. 9.u 10.00h

Osnove upravljanja

9.2.2022. 14h i 23.2.2022. 14h

22.6.2022. 14h i 6.7.2022. 14h

24.8.2022. 14h i 7.9.2022. 14h

Informatika

2.2.2022 u 11 sati /16.2.2022 u 10 sati

21.6.2022 u 11 sati / 5.7.2022 u 11 sati

8.9.2022.u 10 sati /22.9.2022 u 10 sati

Znanstvena metodologija

4.2. i 18. 2. u 14h

24. 6. i 8. 7. u 14h

2.9. i 16. 9. u 14h

Engleski jezik 1

3.2. i 17.2. u 13:00 sati

 

30.6. i 14.7. u 11:00 sati

 

1.9. i 15.9. u 11:00 sati

Njemački jezik 1

 

Uvod u politologiju

24.6. i 8.7. u 12 sati

31.8. i 14.9. u 12 sati

 

 

 
 

Osnove sociologije

31.1. i 14.2. u 12

20.6. i 4.7. u 12

5.9. i 19.9. u 12

Uvod u odnose s javnošću

10.2. i 24.2 u 12

27.6. i 11.7. u 12

8.9. i 22.9. u 12

Medijski sustavi

9.2. i 23.2. u 11h

22. lipnja i 6. srpnja u 11h

7. i 21. rujna u 11h

 

Osnove marketinga

1.2. i 15.2. u 16h

21.6. i 5.7. u 16h

6.9. i 20.9. u 16h

Jezična kultura 

31. 1. 2022. 10 h

14. 2. 2022. 10 h

 

24. 6. 2022. 14 h

12. 7. 2022. 14 h

  1. 9. 2022. 10 h

15. 9. 2022. 10 h

 Engleski jezik 2

3.2. i 17.2. u 13 h

30.6. i 14.7. u 11:00 sati

 

1.9. i 15.9. u 11:00 sati

 

Njemački jezik 2

 

Sociologija medija

31.1. i 14.2. u 12 h

20.6. i 4.7. u 12

5.9. i 19.9. u 12

Odabrane teme iz

 komunikologije

7. 2. u 10.00h

21. 2. u 10.00h

23. 6. u 11.00h

7. 7. u 11.00h

6. 9. u 13.00h

20. 9.u 13.00h 

 

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

Ispitni rokovi

Filozofska antropologija i etika                             

7..2./21.2-11h

20.6/4.7. – 11h

29.8../12.9. – 11h 

Politička psihologija

9.2. i 23.2. u 13h

21.6. i 5.7. u 12h

24.8. i 7.9. u 12h

 

Javnost i javno mišljenje

10.2. i 24.2. u 12h

27.6. i 11.7. u 12

7.9. i 21.9. u 11

Elektronički mediji

1.2. u 11h i 15.2. u 10h

20.6.2022. 10,00

4.7.2022. 10,00

 9.9.2022. 10,00

23.9.2022. 10,00

 

Konvergencija medija

11. 2. i 25. 2. u 11:00

24. 6. i 8. 7. u 11:00

2. 9. i 16. 9. u 11:00

Upravljanje projektima

9.2.2022. 15h i 23.2.2022. 15h

22.6.2022. 15h i 6.7.2022. 15h

24.8.2022. 15h i 7.9.2022. 15h

Pregled povijesti filozofije

zimski:  11.02. u 9,00h

              25.02. u 9,00h

 

ljetni:     24.06. u 9,00h

              08.07. u 9,00h

 

jesenski:  09.09. u 9,00h

                 23.09. u 9,00h

Interni odnosi s javnošću

10.2. i 24.2. u 13h

27.6. i 11.7. u 11

8.9. i 22.9. u 12

Krizno komuniciranje

7.2. i 21.2. u 12h

25.08. i 08.09. u 8:15h

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

8. 2. i 22. 2. u 10.00h
28. 6. i 12. 7. u 10.00h
6. 9. i 20. 9. u 10.00h

Interkulturalno komuniciranje

2. 2. u 10.00h

16. 2. u 10.00h

24. 6. u 13.00h

8. 7. u 13.00h

6. 9. u 13.00h

20. 9.u 13.00h

Portali i društvene mreže

8.2. i 22.2. u 16:30h

28. 6. i 12. 7. u 16.30h
7. 9. i 21. 9. u 16.30h

Retorika

3.2. i 18.2. u 12h

22. 6. i 7. 7. u 12

5.9. i 20.9. u 12

Javnost i okoliš

8.2. i 22.2. u 12:15h

21.6. u 12:15h i 5.7. u 12:15h

6.9. U 12:15h i 20.9. 12:15h

 

Medijska pismenost

17.2.2022. i 3.3.2022. u 10.00h

23.6.2022. i 7.7.2022. u 10.00 h

8.9.2022. i 22.9.2022. u 10.00 h

 

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

III.GODINA

Kolegij

 Ispitni rokovi

Korporativna komunikacija

1.2. i 15.2. u 12h

21.6. i 5.7. u 12h

6.9. i 20.9. u 12h

Pravni aspekti odnosa s javnošću

9.2. i 23.2. u 11h

22. lipnja i 6. srpnja u 11h

7. i 21. rujna u 11h

 

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

2.2. i 16.2. u 10,30h

22.6. i 6.7. u 10,30h

7.9. i 21.9. u 10,30h

Politički odnosi s javnošću

10.2. i 24.2. u 13h

27.6. i 11.7. u12

8.9. i 22.9. u 11

Tiskani mediji

8. 2. i 22. 2. u 10.00h
28. 6. i 12. 7. u 10.00h
6. 9. i 20. 9. u 10.00h

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

 

Međunarodni politički odnosi

11.2. i 25.2. u 12h

25.6. i 9.7. u 9:30

10.9. i 24.9. u 9:30

Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću

1.2. i 15.2. u 13h

21.6. i 5.7. u 13h

6.9. i 20.9. u 13h

Tehnike odnosa s javnošću

9.2. i 23.2. u 11h

22. lipnja i 6. srpnja u 11h

7. i 21. rujna u 11h

 

Javni nastupi

14.02. i 28.02. u 8:30 

20.06. i 04.07. u 11:00 

26.08. i 09.09. u 11:00

Globalizacija i odnosi s javnošću

2. 2. u 12.00h

16. 2. u 12.00h

23. 6. u 10.00h

7. 7. u 10.00h

5. 9. u 13.00h

19. 9.u 13.00h

Uvod u teoriju države i prava

30. 6. u 12:00h

14. 7. u 12:00h

8.9. u 12:00h

22. 9. u 12:00h

 

Medijska analitika

11. 2. i 25. 2. u 13:00

24. 6. i 8. 7. u 13:00

2. 9. i 16. 9. u 13:00

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

I.GODINA

Kolegij

Ispitni rok

Novi mediji i odnosi s javnošću

17.02. i 03.03. u 10h
30.06. i 14.07. u 10h
26.08. i 09.09. u 10h

Identitet i imidž države

2. 2. u 13.00h

16. 2. u 13.00h

24. 6. u 13.00h

8. 7. u 13.00h

6. 9. u 10.00h

20. 9.u 10.00h

Metode i tehnike istraživanja u odnosima s javnošću

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

20. 6. u 9 sati

  4. 7. u 9 sati

22. 8. u 9 sati

  5. 9. u 9 sati

Modeli odnosa s javnošću

2. 2. u 10.00h

16. 2. u 10.00h

24. 6. u 10.00h

8. 7. u 10.00h

6. 9. u 13.00h

20. 9.u 13.00h

Etika u odnosima s javnošću

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

23. 6. u 9 sati

7. 7. u 9 sati

26. 8. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

Društveno odgovorno ponašanje

9.2.2022. 15h i 23.2.2022. 15h

22.6.2022. 15h i 6.7.2022. 15h

24.8.2022. 15h i 7.9.2022. 15h

Teorije odnosa s javnošću

10.2. i 24.2. u 13h

27.6. i 11.7. u 12

8.9. i 22.9. u 11

Vizualna komunikacija

14.2. i 28.2.  u 12h

21.6. i 5.7. u 12h

7.9.  i 21. 9. u 12h

 

 

Organizacijska kultura

3.2.. i 18.2. u 12 h

21.6. i 5.7. u 16

5.9. i 19.9. u 16

Korporativni identitet

3.2.. i 18.2. u 12 h

20.06. i 04.07. 15h

25.08. i 08.09. 15h

 

 

Upravljanje događajima

9.2.2022. 13h i 23.2.2022. 13h

22.6.2022. 13h i 6.7.2022. 13h

24.8.2022. 13h i 7.9.2022. 13h

Odnosi s javnošću i oglašavanje

3.2.. i 18.2. u 12 h

21.6. i 5.7. u 16

5.9. i 19.9. u 16

Politički marketing

10.2. i 24.2. u 12h

27.6. i 11.7. u 11h

8.9. i 22.9. u 12

 

 DIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

 Ispitni rokovi

Interpersonalna komunikacija

1. 2. u 10.00h

15. 2. u 10.00h

23. 6. u 10.00h

7. 7. u 10.00h

7. 9. u 10.00h

21. 9.u 10.00h

Društvena odgovornost medija

9.2. i 23.2. u 11h

22. lipnja i 6. srpnja u 11h

7. i 21. rujna u 11h

 

Odnosi s javnošću u političkim strankama i izvršnoj vlasti

10.2. i 24.2. u 12

27.6. i 11.7. u 12

8.9. i 22.9. u 12

Korporativni imidž i reputacija

3.2. i 17.2. u 12h

21.6. i 5.7. u 16

5.9. i 19.9. u 16

Lobiranje

2.2. i 16.2. u 12h

23.6. i 8.7. u 11

7.9. i 22.9. u 12

Praksa

1. 2. u 13.00h

15. 2. u 13.00h

23. 6. u 13.00h

7. 7. u 13.00h

7. 9. u 13.00h

21. 9.u 13.00h

Agencije odnosa s javnošću

31.1. i 14.2.

 

21.6. i  7.7. u 12 - online

 

5.9. i 19.9. u 12 - online

Osobni odnosi s javnošću

14.02. i 28.02. u 9:00

20.06. i 04.07. u 13:00

26.08. i 09.09. u 13:00

Strategije u brendiranju grada

2. 2. u 10.00h

16. 2. u 10.00h

24. 6. u 10.00h

8. 7. u 10.00h

6. 9. u 10.00h

20. 9.u 10.00h

Odnosi s javnošću u zdravstvu

 31.1. i 14.2. u 12

20.6. i 4.7. u 12

5.9. i 19.9. u 12

 

Internetska televizija i umreženo društvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnosi s javnošću u sportu

 

 

1.2. 2022. u 12h

15.2.2022. u 10h

0.6.2022. 10,00

4.7.2022. 10,00

 9.9.2022. 10,00

23.9.2022. 10,00

 
 
 
 
 
21.6. i 5.7. u 10h
6.9. i 20.9. u 10h

 

 

Studiji