Obavijesti

12.05.20 - 08:32
Mole se svi studenti koji namjeravaju izaći na proljetni ispitni rok kod prof. dr. sc. Ivane Grbavac 20. 5. 2020. (iz kolegija Sociolingvistika, Konceptualna metafora, Uvod u istraživanja jezičnoga krajobraza, Sustav engleskih glagolskih vremena,...
12.05.20 - 08:07
Predispitne konzultacije za nadolazeći svibanjski rok održat će se u petak 15. svibnja po sljedećem rasporedu: 10:00 Uvod u lingvistički studij11:00 Usvajanje drugog ili stranog jezika12:00 Glotodidaktika i Metodika nastave engleskog...
11.05.20 - 13:30
Javna obrana diplomskoga rada kandidatkinje I. Brekalo održat će se u petak, 15.5.2020. u 14.00 putem aplikacije Google Meet. Obrani se može pristupiti preko poveznice meet.google.com/efv-ofvc-hev.
11.05.20 - 13:29
Javna obrana diplomskoga rada kandidatkinje Marijane Marinčić održat će se u srijedu, 13.5.2020. u 12.00 putem aplikacije Google Meet. Obrani se može pristupiti preko poveznice meet.google.com/efv-ofvc-hev.
11.05.20 - 11:54
Oglas za diplomski rad studentice Marijane Marinčić možete pogledati na sljedećoj poveznici
11.05.20 - 11:50
Oglas za diplomski rad studentice Ive Brekalo možete pogledati na sljedećoj poveznici

Stranice

Studijske grupe