Obavijesti

25.08.14 - 08:39
Godišnji ispitni rokovi za akademsku 2013./2014. godinu
07.07.14 - 09:48
Usmeni ispit iz kolegija Obrada teksta i jezika, Jezične baze podataka, Računalne mreže održat će se u petak 11.7.2014. u 10:00 sati, ured 62.
07.07.14 - 09:43
Prof. dr. sc. Nikolaj Lazić održat će ispite prema sljedećem rasporedu:11.7.2014. u 11 sati – Računalna sinteza govora11.7.2014. u 12 sati – Teorija informacija i komunikacija11.7.2014. u 13 sati – Zaštita podataka 
07.07.14 - 09:42
Prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić održat će upise ocjena i usmene ispite u ponedjeljak, 14.7.2014. u 10 sati.
07.07.14 - 09:24
Obavijest o upisu ocjene: Teorija informacijske znanosti (Informacijske znanosti)Svi studenti koji su položili kolegij Teorija informacijske znanosti ili im nedostaje potpis, prijavnica ili tomu slično trebaju ostaviti indeks na referadu do 11. 07....
30.06.14 - 10:18
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Računalne mreže održanog 24.6.2014.:Drago PravdićUsmeni dio ispita bit će naknadno objavljen.

Stranice

Studijske grupe