Obavijesti

11.06.14 - 12:56
Nitko nije položio.
11.06.14 - 12:35
R.br.PrezimeImePHPDrupal1DukićDenisvrlo dobar (4)dovoljan (2)2DrežnjakIvonadovoljan (2)vrlo dobar (4)3JarakDarioodličan (5)vrlo dobar (4)4PrusinaIvanadovoljan (2)dobar(3)5KovčoIvanavrlo dobar (4)vrlo dobar (4)6KoraćŽanadovoljan (2) ...
10.06.14 - 13:08
Zadnja vježba za prijepis iz kolegija Uvod u obradu prirodnog jezika bit će na GDrive-u krajem lipnja, čim bude gotovo skeniranje rukopisa.Budući da su vježbe uvjet za konačnu ocjenu, nisu ovisne o pismenom - svi studenti mogu izaći na redovne...
10.06.14 - 11:26
Ispit iz kolegija Logika za informatičare održat će se u utorak, 17. 6. u 13h
09.06.14 - 15:04
II. kolovijMarijanovićStjepanodličan (5)PerkovićIvanaodličan (5)MihaljevićDarinkadovoljan(2)PavkovićKaticadovoljan(2)BilićIvanaodličan (5)BrkićLucijanadobar (3)StanićAnavrlo dobar (4)BubaloIvanaodličan (5)SoldoKrešimirodličan (5)...
06.06.14 - 13:53
Pismeni dio ispita iz kolegija Informacijske institucije održat će se u četvrtak, 12.6.2014. u 16 sati. Studenti koji ne predaju seminarski rad ne mogu izaći na ispit.

Stranice

Studijske grupe