Obavijesti

18.10.20 - 15:56
Predavanja iz kolegija Analitika u poslovanju će se održati u petak, 23.10. u 10h preko Zoom-a. Topic: AuP Mostar - 23.10.2020. od 10.00-13.00Time: Oct 23, 2020 10:00 AM Vienna Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/...
18.10.20 - 15:53
Predavanja iz kolegija Analiza i obrada podataka će se održati u četvrtak, 22.10. u 10h preko Zoom-a. Topic: AOP Mostar - čet 22.10.2020. od 10.00 - 13.00Time: Oct 22, 2020 10:00 AM Vienna Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/...
18.10.20 - 15:35
Javna obrana završnog rada studenta Luke Kožula pod mentorstvom dr. sc. Senade Dizdar, red.prof., održat će se 19.10.2020. godine u 9,00 sati putem Google Meet alata.Poveznica za pristup:https://meet.google.com/yri-wchu-tnn
15.10.20 - 21:17
Vježbe za izborni kolegij Upravljanje projektima održat će se sutra (petak) 16.10.2020. u 14h online, putem aplikacije google meet.LINK: https://meet.google.com/fse-wptc-gwd?hs=122&authuser=0  Damir Vasilj, viši asistent
15.10.20 - 10:46
Oglas o obrani završnog rada studenta Luke Kožula možete pogledati na poveznici.
14.10.20 - 18:16
Predavanje iz kolegija Komunikacijske tehnologije će se održati sutra , 15. listopada u 09:45 preko Google Meet-a na sljedećem linku:https://meet.google.com/bcb-btny-vhi  

Stranice

Studijske grupe