Obavijesti

23.06.22 - 15:47
Drugi ispitni rok iz kolegija Javni nastupi i Osobni odnosi s javnošću održat će se u petak 1. srpnja u 15 sati u uč. br. 26.
21.06.22 - 08:00
Link za ispite Organizacijska kultura i Korporativni imidž i reputacija - https://meet.google.com/wza-aziw-pbu
20.06.22 - 13:10
Ispiti kod dr. sc. Franje Takača održat će se 21.6.2022. u 12:00.
15.06.22 - 19:07
Ispit iz kolegija Korporativni imidž i reputacija održat će se 21.6.2022. u 11:00, online putem Meet-a (usmeni ispit).
15.06.22 - 19:05
Ispit iz kolegija Organizacijska kultura održat će se 21.6.2022. u 11:00, online putem Meet-a (usmeni ispit).

Stranice

Studijske grupe