Obavijesti

Post date: 10.03.15 - 13:30
POLITOLOGIJA – pokrenuti izborni kolegiji u ljetnom semestru 2014./2015. Godina: Interpersonalna komunikacija – Iko Skoko/ Marijan Primorac (30+15+15) Godina: Politički marketing – Zoran Tomić/ Anita Glibić (15+15) ...
Post date: 10.03.15 - 10:06
Nadoknada (za 09.03.2015.) vježbi iz kolegija Ideološke i političke transformacije JE, održat će se 12.03.2015. u 14:00 h u učionici 2.2. (zgrada PMF-a).
Post date: 06.03.15 - 12:21
Vježbe iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe održavat će se  svakog ponedjeljka u terminu od 9-10 h u učionici 26.Slijedeći tjedan 09.03.2015. neće biti vježbi. O nadoknadi ovog termina biti ćete informirani...
Post date: 05.03.15 - 10:42
Upis ocjena iz kolegija Politika i internet vršit će se u utorak, 10.03.2015 u 10:30h u uredu 62 na Filozofskom fakultetu.
Post date: 04.03.15 - 16:54
Od ove akademske godine studenti će na kolegiju Suvremena diplomacija uz redovnu seminarsku nastavu koju izvodi asist. Arijana Kolobara imati dodatnih 15 sati seminarske nastave koje će izvoditi Željana Zovko. Dodatna seminarska nastava održavat će...
Post date: 04.03.15 - 12:33
Nastava na izbornom kolegiju Politički marketing (2. godina) održavat će se utorkom s početkom u 16:15 sati u amiteatru 21.

Stranice

Studijske grupe