Obavijesti

12.05.14 - 16:42
Pozivaju se svi studenti koji će ići na studijsko putovanje Trst-Venecija-Akvileja da dođu na posljednji sastanak pred put u četvrtak, 15. 5. 2014., u 11:30 sati (učionica 2-9). 
12.05.14 - 09:50
Jezične vježbe II kod asistenta Petra Karavlaha održat će se prema sljedećem rasporedu:srijeda, 14.5. od 8 do 11 sati (grupa A)                    ...
05.05.14 - 12:49
Predavanja iz kolegija Morfologija 1 kod dr. sc. Sandre Hadžihalilović održat će se prema  sljedećem rasporedu:subota, 10.5. od 8 do 14 satiponedjeljak, 12.5. od 8 do 12 satiutorak, 13.5.  od 8 do 13 i od 16 do 20 sati.
29.04.14 - 11:24
Jezične vježbe 2 kod doc.dr.sc. Rafaele Božić održat će se prema sljedećem rasporedu:utorak, 6.5. od 8 do 10 sati (Grupa A)                    ...
28.04.14 - 18:27
Studiji talijanskog jezika i književnosti, povijesti umjetnosti i latinskog jezika i rimske književnosti organiziraju trodnevno studijsko putovanje Venecija-Trst-Akvileja u periodu od 30. svibnja do 1. lipnja 2014. Cijena putovanja iznosi 280 KM....
28.04.14 - 12:05
Predavanja iz kolegija Morfologija 1 kod dr. sc. Sandre Hadžihalilović održat će se prema sljedećem rasporedu:subota, 10.5. od 8 do 14 satiponedjeljak, 12.5. od 8 do 12 satiutorak, 13.4. od 8 do 13 sati i od 16 do 20 sati.

Stranice

Studijske grupe