Obavijesti

27.08.14 - 08:23
Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe II održat će se 11. 9. 2014. u 14,00 sati. Usmeni ispit održat će se 12. 9. 2014. u 9,00 sati.Drugi ispitni rok održat će se 29.9.2014. u 11,00 sati.
25.08.14 - 14:05
Dr. sc. Sandra Hadžihalilović održat drugi rujanski ispitni rok 12. 9. u 8 sati.. Usmeni ispit će se održati isti dan u 15h.
17.08.14 - 14:30
Dr. sc. Sandra Hadžihalilović održat će pismene ispite 25. 8. u 9h. Usmeni ispit će se održati isti dan u 15h.
24.07.14 - 19:02
Ispitni rokovi iz izbornih kolegija sa studija Socijalnog rada održati će se:Mediji i odgoj: 1. i 15. rujna u 12h u amfiteatru 21.Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju: 2. i 16. rujna u 12h u amfiteatru 21.Odgoj osobnosti: 2. i 16. rujna u 11h u...
06.06.14 - 14:26
Naziv kolegijaNastavnik; asistentLjetni ispitni rokovi1Jezične vježbe i elementarna gramatika 1doc. dr. sc. Rafaela Božićdr. sc. Adrijana Vidić, viši asistentEugenija Ćuto, lektoricaPetar Karavlah, asistent16. 6. u 11 sati (Diktat)2Uvod u studij...
03.06.14 - 13:50
Ispitni rokovi iz izbornih kolegija sa studija Socijalnog rada održati će se:Mediji i odgoj: 9. i 23. lipnja u 12hTemeljna znanja o odgoju i obrazovanju: 12. i 26. lipnja u 12hOdgoj osobnosti: 12. i 26. lipnja u 11hNasilje nad i među djecom i...

Stranice

Studijske grupe