Rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Uvod u političku etiku položili_e:JUKA, AnaVOLAREVIĆ, VedranMARTINČIĆ, DanijelZOVKO, Virna Usmeni će ispit biti održan 16. 2. 2015. u 11:30 h – ured 45Ostali_e studenti_ce mogu doći na uvid u test u isto...
Javna diplomacija i sigurnosne službe – rezultati ispitaIspit održan: 9.02.2015. god.Položili su:1.     Ivana Mašić -52.     Frano Bokan – 53.     Jelena Čevra – 54....
Pismeni su ispit iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao I položili_e:AKMADŽIĆ, KristijanBRADVICA, DraganPUŠIĆ, InesPINJUŠIĆ, IrenaVULETIĆ-MIOČ, MarioNIKOLIĆ, DenisBEGOVIĆ, ToniŠARAVANJA, IvanaTURIĆ, TomislavUsmenom ispitu mogu pristupiti:...
               POLITOLOGIJARezultati pismenog ispita iz „Politika okoliša“ održan 4.2.2014.god.      BošnjakGoran BunozaMarko GrbavacPero ...
Socijalna politika- rezultati Na pismenom  ispitu iz Socijalne politike održanom 6.2. 2015. ispit su položili: Pero Nikić, Ivana Čović, Vladimir Ripić,Dragana Paradžik, Ivo Martinović. Usmeni ispi i upis ocjena će se  održati...
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:1.       MARKO ĆOSIĆ2.       NIKOLINA SESAR3.       MATEJA VINCETIĆPismeni dio...

Stranice

Studijske grupe