Rezultati ispita

Na usmeni dio ispita poziva se sljedeći student:1. 2169/DSUsmeni dio ispita održat će se danas, 12. rujna u 14 sati. U isto vrijeme studenti mogu pogledati radove.
Pismeni dio ispita nije nitko položio. Studenti radove mogu pogledati 13. rujna u 11 sati kod asistenta G. Mijočevića.
Na usmeni dio ispita poziva se sljedeći student:1. 7942Usmeni dio ispita održat će se 13. rujna u 9,30 sati u učionici broj 22.Studenti radove mogu pogledati 13. rujna u 11 sati kod asistenta G. Mijočevića.
Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:1. 79122. 79133. 8070Usmeni dio održat će se 13. rujna u 9,30 u učionici broj 22.Studenti radove mogu pogledati 13. rujna u 11 sati kod asistenta G. Mijočevića.
Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:1. 2192/DS2. 2112/DSUsmeni dio ispita održat će se danas, 29. kolovoza u 14 sati. U isto vrijeme studenti mogu pogledati radove.
Na usmeni dio ispita poziva se sljedeći student:1. 1748DSUsmeni dio ispita održat će se danas, 29. kolovoza u 14. sati.U isto vrijeme studenti mogu pogledati radova. 

Stranice

Studijske grupe