Rezultati ispita

Na usmeni dio ispita poziva se sljedeći student:1. 8680Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 27. 6. u 13 sati.Studenti radove mogu pogledati kod asistenta G. Mijočevića u vrijeme konzultacija.
Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:1. 80702. 79313. 7912Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 27. 6. u 13 sati.Studenti radove mogu pogledati kod asistenta G. Mijočevića u vrijeme konzultacija. 
Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:1. 2139/DS2. 2191/DSUsmeni dio ispita održat će se danas, 26. 6. u 14,30 sati. U isto vrijeme studenti mogu pogledati radove.
Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:1. 3227/DS2. 2139/DS3. 2284/DS4. 1752/DS5. 2492/DS6. 3186/DS7. 2481/DSUsmeni dio ispita održati će se danas, 26. 6. u 14,30 sati. U isto vrijeme studenti mogu pogledati radove.
Pismeni ispit iz kolegija "Katolička Crkva u Hercegovini 1945.-1966" položio/la je 2485/DS. Pismeni ispit iz kolegija "Pitanje konkordata u KJ" položili su: 8070/R; 7942/R i 7912/R. Usmenom ispitu iz kolegija "...
Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:1. 2496/DS2. 2284/DS3. 2138/DS4. 1752/DSUsmeni dio ispita održat će se u srijedu, 13. 6. u 13 sati. U isto vrijeme studenti mogu pogledati radove.Kolokvij su položili sljedeći studenti:1. 2495/DS2....

Stranice

Studijske grupe