Latinski jezik 2 - satnica kolokvija

Drugi kolokvij iz kolegija Latinski jezik 2 održat će se u petak, 3. svibnja 2016., u 12:00 (u amfiteatru 21).

 

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Ostojić, asist.

Studijske grupe