Poziv za sudjelovanjem na znanstvenoj konferenciji FF

Dragi studenti,

 

u petak 3. lipnja održava se godišnja znanstvena konferencija našega fakulteta. Molimo sve zainteresirane studente da nazoče spomenutoj konferenciji.

Studenti koji toga dana imaju nastavu, mogu prisustvovati na nekoj od panela konferencije, s tim što će se nazočnost studenata na konferenciji vrednovati kao nazočnost na nastavi.

 

S poštovanjem,

Studij psihologije 

Studijske grupe