Rezultati predroka iz kolegija Osnove genetike I

Pismeni ispit  (predrok) iz kolegija Osnove genetike I, koji je održan 07.06.2016., položili su sljedeći studenti:

 

Ime

Prezime

Marija

Bešlić

Antonija

Zovko

Mateja

Marić

Katarina

Šimić

Stella

Bosančić

Martina

Miladinović

Helena

Soldo

Petra

Bilać

Anamarija

Čolić

Valentina

Boras

Mirko

Janković

Danijela

Vrdoljak

Marija

Zovko

Doris

Bilavčić

Danea

Buhovac

Josipa

Ćesić

Josipa

Kožul

 

Uvid u radove  i ostvareni rezultat na ispitu bit će omogućen 08.06.2016. godine s početkom u 11.00h.

U slučaju da studenti koji su položili ispit ne dođu na uvid, ostvarena ocjena se smatra prihvaćenom.

 

 

Studijske grupe