Jezična kultura - rezultati drugoga kolokvija i predroka

Drugi kolokvij iz kolegija Jezična kultura položili su:

1.       ANTONELA JERKOVIĆ

2.       MARTINA RAGUŽ

3.       IVANA ŠIMOVIĆ

4.       ELMA BARUČIJA

5.       JOSIPA BOŠNJAK

6.       IVONA ŠTEKO

7.       VLADIMIR VEGAR

8.       ANA MUSTAPIĆ

9.       KATARINA VIDOVIĆ

10.   MATEA ŠUŠAK

11.   IVANA JANJIĆ

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura na predroku položio je PAVAO PRUSINA.

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 16. lipnja 2016. u 11 sati.

Studijske grupe