Rezultati I. ispitnog roka iz kolegija Psihologija djetinjstva

Pismeni ispit iz kolegija Psihologija djetinjstva, koji je održan 13.06.2016., položili su sljedeći studenti:

Prezime i ime studenta

Marasović, Marica

Bunoza, Suzana

Raspudić, Mia

Golemac, Matea

Krešić, Marina

Lešić, Marko

Mandurić, Mihaela Benjamina 

Drmić, Marija

Grabovac, Marija

Majić, Dijana

Srhoj, Marisa

Bandić, Ana

Šutalo, Katarina

Artuković, Ana

Bilić, Anica

 
 

Uvid u radove  i ostvareni rezultat na ispitu bit će omogućen 14.06.2016. godine s početkom u 08.00h.

U slučaju da studenti koji su položili ispit ne dođu na uvid, ostvarena ocjena se smatra prihvaćenom.

 

Studijske grupe