Prijava teme Psihologijskog praktikuma I

Student/ica je dužna prijaviti temu/područje Psihologijskog praktikuma I do 30.06. 2016. godine.

 

Prijava se vrši online putem sljedećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/1eKPO3Ue51PXX5B96xtmw5J0AUeJzTRAoDFyTMGSu0eM/viewform

 

Uz online prijavu teme/područja Psihologijskog praktikuma I, student/ica je dužna do 30.06. 2016. godine dostaviti Tajništvu Studija potvrdu o suglasnosti mentorstva za izradu Psihologijskog praktikuma I. 

Obrazac za suglasnost mentorstva za izradu Psihologijskog praktikuma I može se preuzeti na sljedećem linku: http://ff.sve-mo.ba/stranice/dokumenti

 

 

Radni naslov Završnog rada/Diplomskog rada podnosi mentor pismenim ili elektronskim putem najkasnije do 04. 07. 2016. godine.

Studijske grupe