Jezična kultura - rezultati ispita (30. lipnja 2016.)

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su :

1.       JOSIP SKOKO

2.       IVAN CRNOGORAC

3.       MARIO MATIĆ

4.       MARINA ŠEGO

5.       LUKA ČULJAK

Na usmeni ispit također se pozivaju:

1.       NELA AZINOVIĆ

2.       BARBARA BANDUR

3.       PAULA BRUNA BAŠIĆ

4.       IVANA BRKIĆ

5.       SLAVEN BRKIĆ

6.       BARBARA FRANJIĆ

7.       KATARINA KLINAC

8.       MATEJ MAREVIĆ

9.       JOSIPA NENADIĆ

10.   BERNARDA OSTOJIĆ

11.   ANA-MARIJA POLIĆ

12.   JOSIPA PRKAČIN

13.   MATEA RAGUŽ

14.   ANA ŠARIĆ

15.   MARINA ŠEGO

Usmeni ispit održat će se u petak, 1. lipnja 2016. u 10.30.

doc. dr. sc. Marija Musa

Studijske grupe