Filozofija znanosti - rezultati ispita održanog 1. 7. 2016.

Rezultati pismenog ispita održanog 1. 7. 2016  iz kolegija Filozofija znanosti

 

Studenti koji su položili:

1.     Bevanda, Mihaela             

2.     Kozina, Ivana                   

3.     Primorac, Marijana         

Uvjetno položio:

1.     Mrduljaš, Duje      

 

Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se 7. 7. 2016. (četvrtak)  u 10:00 sati u kabinetu na FPMOZ-u.

 

Studenti/ce koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati svoje radove isti dan.

Studijske grupe