Latinski jezik 2 - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Latinski jezik 2 (talijanski jezik i književnost) održanog 11. Srpnja 2016.

Položili su:

Marić, Ana

Upis ocjena bit će u srijedu, 13. 7. 2016., u 10:00 sati (ured 44).

Doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe