Latinski jezik 1 - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija „Latinski jezik (talijanski jezik i književnost) 1“, održanog  5. rujna 2016.

 

Nitko nije položio.

Doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić, asist.

Studijske grupe