Logika 1 i 2 - rezultati pismenog ispita održanog 31. 8. 2016.

Pismeni ispit iz kolegija Logika 1 održan 31. 8. 2016. nije položio nitko.

 

Na usmeni ispit iz kolegija Logika 2 mogu izići sljedeći studenti:

Ereš Josip 

Šakota Katarina 

 

Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u četvrtak, 8. 9. 2016. u 12h.

Termin usmenog ispita biti će naknadno objavljen

Studijske grupe