Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

 1. MATEA BAŠIĆ
 2. ANTE PRIMORAC
 3. BARBARA BANDUR
 4. JOSIPA NENADIĆ
 5. RUŽICA BARIŠIĆ
 6. BRANKICA ŠKOJO
 7. ANA ŠARIĆ
 8. BARBARA FRANJIĆ
 9. INES KVESIĆ
 10. ANTONIJA BAŠIĆ
 11. MARTINA SIČAJA
 12. KATARINA CIGIĆ
 13. IVAN RAJIČ
 14. ANDREA BEVANDA
 15. TONI BAČIĆ

 

Usmeni ispit održat će se u petak, 23. rujna 2016. u 9 sati.

Studijske grupe