Latinski jezik - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Latinski jezik održanog 30. 9. 2016.

Položili:

Madžar, Lucija

Marić, Marija

 

Upisi ocjena bit će u srijedu, 5. 10. 2016., od 8:30 do 9:00 sati.

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić, v. asist.

Studijske grupe