Jezična kultura - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:

1.       MIRAN PETROVIĆ

2.       MARKO VENUTTI

 

Usmeni ispit održat će se u petak, 7. listopada 2016. u 9 sati.

Studijske grupe