Produžen natječaj za razmjenu studenata sa Sveučilištem u Grazu_20.10.2016.

Dostavljamo informaciju o ostvarenom natječaju za razmjenu
studenata sa Sveučilištem u Grazu.

U međuvremenu je odobrena još jedna stipendija za diplomski studija tako
da u konačnici imamo jednu stipendiju za preddiplomski i dvije za
diplomski studij za ljetni semestar 2016./2017. na njihovom Sveučilištu.

Rok je produžen do četvrtka (20.10.2016.) pa ljubazno molimo da do tada
svi zainteresirani dostave putem e-maila  rektorat-ms@sve-mo.ba  sljedeće podatke i dokumentaciju:

*         Ime i prezime -  first and last name as it appears in the passport,

*         Email adresa - student?s email address,

*         Semestar za koji se student  prijavljuje - semester/s student is
nominated for,

*         Fakultet - official name of home university,

*         Smjer, godina studija - field/s and level of study

*         Potpisani ugovor o učenju od strane prodekana fakulteta i
prorektorice za međunarodna suradnja - BA/MA: learning agreement signed by
home university.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.

 

Studijske grupe