Poziv na seminar „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“_Program rada

Filozofski fakultet u suradnji sa Centrom  za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), organizirati će  interdisciplinarni seminar za studente Diplomskih studija Psihologije, Pedagogije, Socijalnog rada i Prava  na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“.

Seminar će biti organiziran na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 27. i 28. listopada 2016. godine.

Pozivnica u prilogu i program seminara

Studijske grupe