Latinski jezik

Nastava iz kolegija Latinski jezik održat će se samo ovaj tjedan u četvrtak, 27. 10. 2016.,  od 11:30 do 13:00 u amfiteatru 13.

 

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić, v. asist.

Studijske grupe