Latinski jezik 1 - predavanja

Predavanja iz kolegija Latinski jezik 1 održat će se u četvrtak, 1. 12. 2016., u 8:00 sati u učionici 2-9.

 

doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić, v. asist.

Studijske grupe