Latinski jezik 1 - prvi kolokvij

Prvi kolokvij iz kolegija Latinski jezik 1 održat će se u utorak, 20.12.2016. u 13:00 sati na Pravnom fakultetu (prvi kat, učionica prve godine).

 

Doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić

Studijske grupe