Kolokviji iz Latinskog jezika 1, 2, 3 i 4

Kolokviji iz kolegija Latinski jezik 1, 2, 3 i 4 održat će se u petak, 13.1.,u 14:00 (amf. 21).

 

Doc. dr. sc. Luciana Boban/J. Jurčić

Studijske grupe