Latinski jezik 1 - rezultati kolokvija

Rezultati  prvog kolokvija iz kolegija Latinski jezik 1 (talijanski jezik i književnost) održanog 19. i 20. 1. 2017.

Položili su:

Čuljak, Valentina

Filjak, Doris

Marić, Antonija

Drugi kolokvij održat će se u petak, 27. 1. 2017., u 15:00 sati (am. 12). Predavanja u ponedjeljak, 23. 1. 2017., će biti u učionici 28.

 

Doc. dr. sc. Luciana Boban/Jelena Jurčić, v. asist.

 

Studijske grupe