Rezultati kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću održanog 24.1. 2017:

Rezultati kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću održanog 24.1. 2017:

 

Ana Marija Vidović 2+

Draga Vištica 3-

Sanja Cvitković 3-

Marina Zelić 3+

Monija Markić 2

Ivana Vidović 2-

Marin Petrović 2

Mario Pažin 2

Mira Raič 2

Teo Grančić 2-

 

Ostali kandiati nisu zadovoljili.

Studijske grupe