METAFIZIKA I - Rezultati kolokvija 2 i pisanog ispita od 30.1.2017.

Rezultati kolokvija2 i pisanog ispita iz Metafizike I, od 30.1. 2017.

 

Kolokvij2 su položili sljedeći:

1.      BOŠKIĆ, Ljubica

2.      DRMIĆ, Katarina

3.      BAŠIĆ, Kristina

4.      KELAVA, Ivan

5.      OSTOJIĆ, Helena

6.      VOLAREVIĆ, Marija

7.      GRIZELJ, Monika

____________________________________________________________

 

Pisani ispit su položili sljedeći:

1. ODAK, Antonela

2. PENAVA, Drina

 

___________________________________________________________________________

Usmeni ispit i upis ocjena bit će održan u utorak 31. 1. 2017. s početkom u 9,00 sati u uredu br. 46.

 

______________________

doc. dr. sc. Mate Buntić

 

Studijske grupe