Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju održan, 31. siječnja, položili su:

Marinčić Monika 
Talić Ivana 
Katura Paula 
Lasić Ivona 
Šimić Anamarija 
Vodanović Laura 
Marić Marija 
Madžar Lucija 
Pavlović Ivana 
Jurina Marina 
Ravlić David 

Studenti ocjene mogu vidjeti u ISSu.

Termin upisa ocjena će biti pravovremenu oglašen.

Studijske grupe