Pravni aspekti odnosa s javnošću - rezultati 2. kolokvija

Drugi kolokvij iz predmeta PRAVNI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su:

Ana Šarić

3

Andrea Raguž

4

Ante Vukušić

3

Danijela Kukić

5-

Dijana Lasić

4

Draga Vištica

5

Irena Omejic

4

Ivana Boban

4

Ivana Brkić

3-4

Ivana Devčić

2-3

Ivana Vidović

3-4

Marin Petrović

3

Marina Zelić

5

Mario Pažin

3

Petra Lučić

4-5

Sanja Cvitković

2

Usmeni dio ispita obavit će se u ponedjeljak, 6. veljače 2017. godine,  u 9.30 sati u kabinetu br. 54.

Studijske grupe