Pravni aspekti odnosa s javnošću -predrok

Pismeni dio ispita iz predmeta PRAVNI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su:

Predrok su položili:

Barbara Bandur  3

Gabrijela Jarak  3-4

Jelena Čuljak  2

____________________________________________________

Doris Jakić  1-2

Usmeni dio ispita obavit će se u ponedjeljak, 6. veljače 2017. godine,  u 9.30 sati u kabinetu br. 54.

Studijske grupe