Medijski sustavi - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Medijski sustavi položila je:

Katarina Grgić    2

Usmeni ispit i upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 6. veljače 2017., u uredu br. 54 u 12.30h.

Studijske grupe