Rezultati pismenog ispita iz kolegija Tiskani mediji

Pismeni ispit iz kolegija Tiskani mediji položili su:

1. Sanja Cvitković   vrlo dobar (4)
2. Marin Petrović   dobar (3)
3. Dajana Jozić     dobar (3)
4. Jelena Čuljak    dobar (3)
5. Ivana Brkić    dobar (3)
6. Marina Zelić    dobar (3)
7. Ante Vukušić    dovoljan (2)
8. Draga Vištica    dovoljan (2)
9. Marko Damjanović   dovoljan (2

Usmeni dio ispita bit će održan 3. veljače (petak) u 10.00 sati. U tom terminu bit će i upis ocjena za studente koji su položili kolegij Tiskani mediji putem kolokvija.
 

Studijske grupe