Rezultati ispita iz Latinskog jezika 2, održanog 6.2.2017.

Ispit iz Latinskog jezika 2, održanog 6.2.2017., položio je:

Rubinić, Jure

Upis ocjene u ponedjeljak, 13.2.2017. u 9:00.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe