Rezultati ispita iz Latinskog jezika, održanog 13.2.2017.

REZULTATI ISPITA IZ LATINSKOG JEZIKA, ODRŽANOG 13.2.2017.

DRUGI KOLOKVIJ

POLOŽILI SU:

Bago, Ella

Brkić, Katarina

Duvnjak, Anamarija

Karlović, Monika

Popić, Anselma

Sabljo, Ivana

CIJELI ISPIT NIJE POLOŽIO NITKO.

Upis ocjena i uvid u rad održat će se u ponedjeljak, 20.2.2017., u 8:30.

Doc. dr. sc. Luciana Boban

 

Studijske grupe