Rezultati ispita iz Latinskog jezika 2, održanog 20.2.2017.

Ispit iz Latinskog jezika 2, održanog 20.2.2017., nije položio nitko.

Uvid u radove u petak, 24.2.2017., u 11 sati.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe