Platonova i Aristotelova politička misao - rezultati ispita

Usmenom ispitu iz kolegija Platonova i Aristotelova politička misao (21. 2. 2017.) mogu pristupiti:

1.     KUTLEŠA, Ivan

2.     MLIKOTIĆ, Stipe

Usmeni će ispit biti održan 22. 2. 2017. u 10:45 h – ured 45

Uvid u test u 10:45 h – ured 33

Studijske grupe