Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, održan 12. lipnja, položili su:

Pripuz-Bartulović Ivana – vrlodobar (4)
Todorović Nikolina – vrlodobar (4)
Bešlić Josipa – dobar (3)
Perić Mateja – dobar (3)
Pripuz-Bartulović Hana – dobar (3)
Tomić Ana-Marija – dobar (3)
Marević Daniela – dovoljan (2)
Primorac Ana-Maria – dovoljan (2)
Blažević Boris – dovoljan (2)
Benić Tea – dovoljan (2)
Milas Nada – dovoljan (2)
Mršić Ivana – dovoljan (2)
Nikolić Tea – dovoljan (2)
Zrno Ljiljana – dovoljan (2)

O terminu upisa ocjena studenti će biti naknadno obaviješteni.

Studijske grupe